Huisregels Dordtse Feesten Energiekade

Huisregels Dordtse Feesten Energiekade

Het Dordtse feesten Energiekade evenemententerrein is alleen toegankelijk met geldig entreebewijs. Bezoekers dienen zich ten alle tijden te houden aan de geldende Corona maatregelen volgens het RIVM en aanvullende Corona maatregelen voor het festivalterrein.

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement (inclusief persoonlijk letsel, verlies en/of beschadiging van goederen).

 • Het Dordtse feesten Energiekade evenemententerrein is toegankelijk voor alle leeftijden;
 • Er zijn geen dieren toegestaan op het terrein;
 • Bezoekers dienen zich ten alle tijden te houden aan de geldende Corona maatregelen volgens het RIVM en aanvullende Corona maatregelen voor het festivalterrein;
 • Bezoekers dienen ten alle tijden aanwijzingen van het festival personeel op te volgen;
 • Het is verboden zaken mee te nemen als: drink- en etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens, gevaarlijke voorwerpen, parfum, deodorant, lachgas en overige spuitbussen of- flessen, stoelen en krukjes e.d, verdovende middelen, drugs en dieren;
 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio-, foto- en of video opnamen te maken;
 • (Semi-) professionele fotocamera’s zijn zonder schriftelijke toestemming van de organisatie verboden op het terrein, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen;
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren, te samplen of andere zaken te verspreiden op en rondom het evenemententerrein van de Dordtse Feesten. Bij overtreding van deze regel, worden eventuele schoonmaakkosten in rekening gebracht;
 • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard) drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd;
 • Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane voorwerpen bij zich dragen dan kan dit, zonder dat dit retour gevraagd kan worden, in beslag genomen worden;
 • Bezoekers met voetbalshirts, motorclub colors en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd;
 • Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend;
 • Op en rond het evenemententerrein is de bezoeker verplicht aanwijzingen te volgen van de organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement;
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen;
 • Het is verboden voor bezoekers het water te betreden;
 • De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren;
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben;
 • Het terrein sluit alle dagen 30 minuten na einde evenement;
 • De bar sluit alle dagen bij einde van het programma;
 • De organisatie kan ten alle tijden afwijken van de sluitingstijden;
 • (Brom)fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Er zijn extra fietsenstallingen geplaatst. Voertuigen die fout geparkeerd staan mogen verwijderd worden.

 

 • En verder:

Wees lief voor elkaar en geniet. Wij tolereren geen agressief of intimiderend gedrag, dronkenschap of grof taalgebruik op het terrein.

© Dordrecht Marketing 2024